Komunikační strategie

Chcete oslovit nové cílové skupiny, rozšířit svůj trh, přilákat nové hosty a zvýšit si obrat? Vypracujeme pro Vás individuální komunikační strategii zaměřenou na vybranou cílovou skupinu – přesně podle Vašich potřeb a očekávání.

V prvním kroku zanalyzujeme Vaši výchozí situaci, ve které společně stanovíme silná a slabá místa Vašeho podniku a rizika a příležitosti, které se Vaší firmě nabízejí.

V dalším kroku vypracujeme komunikační koncept, který je specifický právě pro Vaši firmu, a odvodíme potřebná opatření – jak si stojí Váš podnik na žádaném trhu, kterých cílů na tomto trhu chcete dosáhnout a co je zapotřebí učinit k jejich splnění.

V poslední části stanovíme konkrétní opatření a určíme efektivní nástroje ke splnění daných cílů: mediální práce, tisková reklama, online marketing, prezentace na veletrzích a další.

Pro další informace nás prosím kontaktujte.